1.8.2009

Začíname s realizáciou nášho projektu, konkrétne s jeho časťou B, v rámci ktorej sme vytvorili 8 nových pracovných miest.