Jún 2009

Obdržali sme oznámenie výsledkov procesu hodnotenia - naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok je schválená. Ďalšia obec svieti našimi LED svietidlami z typovej rady STREET 50 - obec Povrazník. Regulovateľné LED svietidlá z typovej rady LED LINE MIDI 24V-R svietia aj vo firme EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o. Spišská Nová Ves.