September 2009

Výroba televíznej relácie Drišľakoviny, vysielaná Slovenskou televíziou je ako vôbec prvá na Slovensku osvetľovaná našimi LED svietidlami z typovej rady LED TV set (tzv. televízne biele svetlo), čo znížilo spotrebu elektrickej energie z pôvodných 6000 W na súčasných 570 W. Kvalita nami používaných LED obstála aj vo veľmi náročných svetelných podmienkach požadovaných televíziou, má charakter svetla. Majiteľom týchto svietidiel je spoločnosť Waldo sound & light Prešov.

Pre osvetlenie parku Angelinum na Sídlisku Sekčov v Prešove vyrábame LED svietidlá z typovej rady LED-SOLAR LINE flood 28W a LED-SOLAR ROUND flood 12W.

Firma SPAEZ spol. s r.o. Banská Bystrica vlastní naše LED svietidlá z typovej rady LED SPACE 75.